...

BLOG

Baza wiedzy

Krótko o nas

Zajmujemy się organizacją wydarzeń firmowych, prowadzeniem szkoleń ze sprzedaży oraz komunikacji, działaniami promocyjnymi oraz skutecznymi działaniami w obszarze podnoszenia efektywności zespołowej.

 
Autor bloga: Dariusz Jaszcz

Autor bloga: Dariusz Jaszcz

Jako właściciel agencji Lizard dbam o sprawną organizację działań agencji, prowadzę szkolenia ze sprzedaży, komunikacji i kompetencji miękkich. Jestem członkiem zespołu Prosto o marketingu i sprzedaży oraz wykładowcą na Merito WSB Warszawa.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.