...

blog

Zobacz nasze wpisy i wyrusz z nami w eventową podróż

Przybij z nami łapę!

Grywalizacja w praktyce

Jak skutecznie wpłynąć na zaangażowanie zespołu?
Od gier terenowych, po zabawy konstruktorskie, kończąc na grach szkoleniowych, które mogą być atrakcyjną formą uzupełniającą teoretyczne zajęcia i

Czytaj więcej

Krótko o mnie

Zawodowo zajmuję się organizacją wydarzeń firmowych, prowadzeniem szkoleń ze sprzedaży oraz komunikacji, pisaniem treści oraz wystąpieniami publicznymi. A także design thinking,

 
Autor bloga: Dariusz Jaszcz

Autor bloga: Dariusz Jaszcz

Organizuję wydarzenia firmowe i prowadzę gry szkoleniowe. Moderuję procesom design thiking. Szkolę z komunikacji i sprzedaży.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.