...

Projekt

Dialog możliwości

Zobacz mój ostatni projekt

Czym był projekt "Dialog możliwości"?

Jestem pomysłodawcą, twórcą i głównym koordynatorem projektu Dialog
Możliwości, który organizowany był w Zabrzu oraz Gliwicach.

W ramach Dialogu Możliwości zostało zorganizowanych 14 edycji w takich
miejscach jak: Multikino, kino Roma, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,
Laboratorium Biznesów Kreatywnych, Park Technologiczny w Gliwicach,
Centrum Innowacji.

Dialog Możliwości miał formę cyklicznych wydarzeń, które inspirowały
do działania poprzez prelekcje, a także dawały możliwość nawiązania
nowych relacji biznesowych oraz umożliwiały wymianę wspólnych
doświadczeń. A jego głównym i niezmiennym do dzisiaj hasłem jest “od
pasji do biznesu”.

Wydarzenie składało się z prelekcji, tzw. “wrzutek” czyli informacji o
ważnych działaniach – projektach – inicjatywach oraz z panelu
dyskusyjnego z publicznością i networkingu.

W ramach projektu organizowane były również szkolenia oraz warsztaty,
a także wspierane były inne inicjatywy o różnym charakterze w tym:
naukowe, społeczne oraz lokalne jak konferencja Pozytywne Zabrze.

Powstało również kilka rozmów z ekspertami z obszaru zarządzania
projektami, sprzedaży i marketingu, które możecie poniżej obejrzeć.

Do współpracy przy organizacji projektu zaprosiłem i zawiązałem umowę
konsolidacyjną z firmą doradczą Grantus oraz Spółdzielnią Socjalną
Fajna.
A także pozyskałem media branżowe do współpracy oraz sponsorów.

Dialog Możliwości był również partnerem innych wydarzeń branżowych np.
SaleTalks.
Współpracował również przy różnych wydarzeniach m.in.: z Salon
Kanclerz, Kopalnia Guido, Hotel Mazury, LinkedIn Local, Kopalnia
Sztuki, Szkoła języków obcych Britam.

Wspierał projekty międzynarodowe np. w ramach organizacji projektów
szkoleniowych w ramach Erasmus+

Prelegentami Dialogu Możliwości byli m.in.:

Gabriela Pudło – Chojnacka – prezes PGBiH “POCH” Sp. z o.o., Zabrze
Zbigniew Nawrat – polski fizyk teoretyk, doktor habilitowany nauk
medycznych; specjalizuje się w biofizyce i robotyce medycznej. Adiunkt
w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zbigniew Barecki – prezes Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX.
Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o..
Tomasz Rożek – polski dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk
fizycznych, popularyzator nauki, założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię”
Maciej Kozubik – trener sprzedaży o wieloletnim doświadczeniu zawodowym
Janusz Dramski – head of HealthTech Hub by Zabrze & Startup Officer in Zabrze

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.