...

Poznaj naszą ofertę szkoleń

co oferujemy?

Organizacja wydarzeń i szkolenia dla zespołów

W naszych szkoleniach wykorzystujemy różnego typu ćwiczenia, zabawy, gry, zadania (elementy grywalizacji i metody kreatywnej pracy). Nic tak nie wzmacnia jak nauka poprzez doświadczenia. Działamy głównie metodą action learning oraz prowadzimy symulacje biznesowe.

Rozwój zespołów

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Budowanie i rozwój marki

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Działania promocyjne

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Komunikacja i współpraca

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Sztuka opowiadania historii

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Działania sprzedażowe

23550969_1531101103637576_7041899528285524385_o

Kampanie edukacyjne
i społeczne

  • Od początku naszej działalności jesteśmy mocno powiązani z NGO oraz instytucjami edukacyjnymi, społecznymi oraz urzędowymi. Wspieramy i realizujemy szereg różnych aktywności i projektów w obszarze społecznym, edukacyjnym, sportowym oraz CSR i employer branding. Rozumiemy doskonale istotę działalności fundacji, stowarzyszeń, inkubatorów oraz spółdzielni.
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.