...

Bądź mistrzem opowieści! Jak skutecznie tworzyć historie sprzedażowe

Wprowadzenie Czy wiesz, że aż 92% konsumentów bardziej angażuje się w treści oparte na historiach niż w tradycyjne prezentacje produktów? 📊(źródło: HubSpot, 2023) Historia, która potwierdza skuteczność Oto historia pewnego przedsiębiorcy, którego doświadczenie udowodniło, jak znaczące może być wykorzystanie storytellingu w sprzedaży. Marek, właściciel niewielkiego sklepu z rękodziełem, zauważył spadek sprzedaży. Zrozumiał, że musi wyjść […]

Bądź mistrzem opowieści! Jak skutecznie tworzyć historie sprzedażowe Read More »

Grywalizacja – jak skutecznie podnosić zaangażowanie.

Wprowadzenie Grywalizacja to nie tylko zabawa, ale także narzędzie do zwiększenia zaangażowania i sukcesu w procesie sprzedaży i marketingu oraz innych obszarach jak choćby HR. Jakie działania można wykorzystać? Chcesz wzmocnić zaangażowanie w zespole? Tablice Wyników i Odznaki To narzędzie, które można wykorzystać np. do wizualizacji osiągnięć przedstawicieli handlowych, motywując ich do osiągania wyższych celów.

Grywalizacja – jak skutecznie podnosić zaangażowanie. Read More »

5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole

Wprowadzenie ”Naj­lep­szy spo­sób na prze­wi­dze­nie przy­szło­ści to ją stwo­rzyć.” – Peter Druc­ker Oto nasze 3 z 5 sposobów, które wykorzystasz w pracy z zespołem, a których opis znajdziesz w moim artykule 🚀 Chcesz wzmocnić zaangażowanie w zespole? Odkryj cenne spostrzeżenia 💬 Activity-Based Learning (ABL):Oparty na aktyw­nym uczest­nic­twie, umoż­li­wia prak­tyczne ćwi­cze­nieumie­jęt­no­ści poprzez symu­lo­wane sytu­acje bizne­sowe. Bada­nia

5 sposobów na wzmocnienie zaangażowania w zespole Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.